dimarts, 11 d’octubre del 2011

12-O, res a celebrar!

MANIFEST UNITARI PER UN 12 D'OCTUBRE ANTIFEIXISTA, ANTICAPITALISTA I ANTIRACISTA

Els seu espoli, la nostra misèria. 

Primer va ser la Colònia, després les independències dirigides pels descendents dels espanyols, guerres entre Estats per obrir nous mercats per a les manufactures i per apropiar-se de recursos naturals, més tard amb les polítiques neoliberals imposades a través del Fons Monetari, el Banc Mundial, el Banc Interamericà i les multinacionals es continua saquejant la riquesa del continent Abya Yala. Un benefici que per a aquests pobles significa l’espoli dels recursos naturals dels seus territoris, el seu deteriorament mediambiental, l’homogeneïtzació cultural i l’inici d’un procés d’explotació de les dones i els homes del continent a través del esclavatge i la instauració de governs neoliberals per la força de les armes a través de cops d’estats i dictadures i amb la participació dels EUA. Per això denunciem que les migracions econòmiques no estan provocades perquè els Pobles del Sud siguem "naturalment" pobres, sinó perquè aquests Pobles han estat i segueixen sent empobrits pel saqueig incontrolat, realitzat per governs o empreses del nord, amb la complicitat de molts governs del sud. Una institucionalització de l’espoli que, als Països Catalans, ha implicat salvar la banca amb diners públics per exigències del mercat, i espoliar serveis públics i drets socials, retallar la sanitat i l'educació i reformar el sistema de pensions i accentuen les diferències de classe. 

 Contra el patriarcat, la igualtat de gèneres. 

En tot el procés actual de recolonització neoliberal dels pobles, les dones són un dels sectors més afectats per la desocupació, la precarització de l’ocupació i la pobresa. L’àmbit d’aquesta precarització és doble, ja que no només són les principals afectades per les crisis cícliques del capitalisme sinó que a més són elles les que lluiten i resisteixen des de l’espai afectivo-familiar i domèstic. Fixant-se així un cert model d’opressió de gènere que vol reduir la dona al treball reproductiu i de cura a la llar i fóra de la llar. Del conjunt d’opressions que vol vehicular el 12 d’Octubre, la superació de l’opressió de gènere és el que més demana de la denúncia i el compromís per la socialització igualitària entre les dones i els homes. 

Contra la imposició espanyola, el dret dels pobles a l'autodeterminació.

Una imposició espanyola que nega el dret d’autodeterminació de les nacions oprimides. Una estratègia que, a dia d’avui, passa per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió lingüística, una sentència que pretén eliminar la presència de la llengua catalana i crear una societat fragmentada per raó idomàtica. Amb aquesta sentencia es posa en relleu un altre cop el dèficit democràtic de l'Estat espanyol, que nega sistemàticament el dret a l'autodeterminació. És això mateix el que succeeix a l’Amèrica Llatina des de fa 519 anys. Allà i aquí, les lluites s’estenen i es propaguen... No decaiguem i la victòria serà dels pobles! 

 A la seva política de l'odi, hi oposarem la nostra solidaritat. 

 Avui vivim uns temps difícils per els pobles. Per això no cal únicament recordar les injustícies passades sinó també les injustícies actuals. A Catalunya i a l’ Estat Espanyol assistim a una institucionalització racista que passa per negar els drets de les persones nouvingudes, afavorint-ne l’explotació, invisibilitzant-les i abocant-les a l’economia submergida, al tràfic i l’esclavatge laboral i sexual. Una legalitat que dificulta la instal•lació i el desenvolupament personal i social de les persones extracomunitàries dels Països Catalans degut a la llei d’estrangeria, que vulnera drets i ens empresona als Centres d’Internament per a Estrangers. Aquesta realitat no afecta únicament els nomenats “estrangers”, sinó cadascun dels qui vivim en aquesta terra. Aquesta es una institucionalització que, després de salvar la banca amb diners públics per exigències del mercat, ens espolia serveis i drets socials i retalla la sanitat i l'educació, i reforma el sistema de pensions i tot accentuant la divisió social i l’empobriment de la majoria treballadora. Un odi que es materialitza amb l’auge del feixisme i el racisme i amb la seva consolidació a les institucions. Amb polítiques cada cop més desacomplexades orientades a criminalitzar el nouvingut. 

Les organitzacions, els col•lectius i les persones sotasignants som aquí per dir que no podreu amb nosaltres, que ens trobareu treballant des dels barris i les assembles per la transformació social i pel dret dels pobles a l’autodeterminació. 

 Per la llibertat i la dignitat dels pobles, 12 d'octubre, res a celebrar! 
 Animem a la gent a participar dels diferents actes de rebuig al 12 d'octubre !